The new cool is living in a Mobble

The Mobble, een modulair bouwcomponent

Team Ghent University stelt graag The Mobble aan u voor.

'The Mobble' is een modulair bouwcomponent ontwikkeld door een team van studenten van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur in het kader van de internationale Solar Decathlon wedstrijd, ditmaal georganiseerd door de Energy Endeavour Foundation.

Het doel van deze wedstrijd is enerzijds om studenten uit te dagen kritisch na te denken over een toekomstige manier van wonen en anderzijds om meteen hun ideeën te vertalen in een tijdelijk paviljoen, om innovatieve concepten tentoon te stellen.

December 2017 werd bekendgemaakt dat wij tot één van de 16 geselecteerde teams behoren. Wij zijn trots op deze selectie voor een toonaangevend internationaal evenement, en hopen dan ook met uw steun in 2019 ons paviljoen te kunnen realiseren in Szentendre, een voorstad van Budapest, in Hongarije.

In het paviljoen ligt de focus op een modulair bouwsysteem met implementatie van duurzame en energie-efficiënte technieken, maar ook op brede inzetbaarheid en betaalbaarheid bij renovatie van hoogbouw.

Waarom zouden we modulair bouwen?

Standaardisatie

Modulair ontwerpen biedt nieuwe vormen van architectuur door het toepassen van vaste dimensies en modules die leiden tot een logische planopbouw, alsook een efficiëntere manier van bouwen. De toepassing van modules in het ontwerp vinden hun vertaling in de materialisatie ervan in de realiteit dewelke op een gestandaardiseerde manier kan worden opgevat. Standaardisatie wordt op die manier een soort synoniem voor modulariteit waarbij vaste of 'standaard' bouwcomponenten gebruikt worden om het ontwerp te realiseren. Hieruit volgt een efficiënter en mogelijks circulair bouwproces wat in de levenspanne van de componenten kan leiden tot intelligentere structuren.

Circulariteit

Modulariteit kan leiden tot circulariteit van de bouwcomponenten. Dit betekent dat de gestandaardiseerde elementen op verschillende plaatsen en ontwerpen toegepast kunnen worden door gebruik te maken van intelligente verbindingen die niet definitief hoeven te zijn. De mogelijkheden van circulair bouwen zijn eindeloos en kunnen toegepast worden op zowel gebouw-, component-, als materiaalniveau. Flexibiliteit van het ontwerp wordt dan ook in de hand gewerkt door gestandaardiseerde, circulaire materialen en processen.

Flexibiliteit

Modules zoals de Mobble die opgebouwd zijn aan de hand van gestandaardiseerde bouwelementen door gebruik te maken van circulaire verbindingen bieden ook de mogelijkheid om je gebouw aanpasbaar en tegelijkertijd flexibel te maken. Door de toepassing van modules is het mogelijk om je woning/gebouw aan te passen aan je noden op ieder moment in je leven. Ook het gebruik van circulaire verbindingstechnieken zorgen voor flexibiliteit in het uitzicht van je gebouw dat op die manier ook aanpasbaar is.

Interessante artikels

15 Mobble-woningen in 2020!

09 July 2020

In 2019 nam Universiteit Gent deel aan de prestigieuze Solar Decathlon Europe 2019 wedstrijd in Hongarije en won daar 5 prijzen. In de tussentijd is er echter niet stilgezeten. Met steun van Vlaanderen Circulair werd dit milieu-vriendelijk bouwconcept vertaald en opgeschaald naar de praktijk!

Het studentenproject 'The Mobble' krijgt een vervolgtraject

20 December 2019

Universiteit Gent nam dit jaar deel aan de prestigieuze Solar Decathlon Europe 2019 competitie in Budapest met dit concept en werd beloond met 5 prijzen! Nu worden er projecten met verscheidene typologieën – rijwoning, vrijstaande woning, aanbouw – gerealiseerd op basis van het Mobble concept.

Lees meer over de nieuwe ambities voor ‘The Mobble’ van Universiteit Gent.