Duurzame waterzuivering in the mobble

Gentse bio-ingenieurs werken mee aan duurzaam water concept

Omdat het sluiten van de kringloop centraal staat in dit bouwconcept, is er ook plaats voor duurzaam waterbeheer en afvalwaterzuivering met hergebruik. Daarvoor zorgt een team van bio-ingenieurs: Prof. Bart De Gusseme, Marjolein Vanoppen, Jan Arends en Dries Seuntjens van DuCoop demonstreren in The Mobble een decentrale waterzuivering die toelaat grondstoffen, energie én water terug te winnen uit het huishoudelijk afvalwater. Die grondstoffen worden schaarser en de productie ervan heeft steeds meer impact op het milieu. Dit concept wordt in een aantal proefprojecten op wijkniveau reeds toegepast, ook in Gent, en mee verder ontwikkeld in het Centre for Advanced Process Technology for Urban Resource Recovery, kortweg CAPTURE, een nieuw onderzoekscentrum dat zich richt op het sluiten van kringlopen voor een circulaire economie.

Duurzame waterzuivering met hergebruik

Het afvalwater van het toilet en de keuken wordt gescheiden verzameld d.m.v. een vacuüminstallatie. Deze organische fractie wordt door een zuurstofarm (anaeroob) microbiologisch proces omgezet in biogas waarmee warmte en elektriciteit kan worden geproduceerd. Meststoffen voor planten, zoals struviet, kunnen ook teruggewonnen worden. De andere afvalwaterstroom komt van de badkamer, de wasmachine en de vaatwas. Dit “grijze” afvalwater verlaat onze woningen aan 30°C en bevat dus nog restwarmte. Na biologische zuivering van het water in een membraan bioreactor wordt die warmte gerecupereerd door een warmtewisselaar en aangekoppelde warmtepomp.

Het circulair model voor waterzuivering zal dit jaar toegepast worden in “De Nieuwe Dokken” te Gent, een innovatief en ambitieus project van aannemer MAES. In die wijk worden een 400-tal woningen aangesloten op deze waterzuivering en gekoppeld aan een warmtenet, waardoor 35% van de warmtevraag wordt teruggewonnen uit het afvalwater en 1,5 ton struviet per jaar. Bovendien is jaarlijks 30.000 m3 afvalwater beschikbaar, een volume dat watermaatschappij FARYS wil hergebruiken als proceswater voor de industrie in de buurt. Op wijkniveau resulteert dit in een totale reductie van de CO2-voetafdruk met 70% t.o.v. conventionele zuivering en verwarming.

Het gezuiverde afvalwater kan ook in de woning zelf opnieuw gebruikt worden, samen met regenwater. Na filtering over actief kool om de kleur en geur te verwijderen, is het water perfect geschikt voor het toilet, de schoonmaak, tuin of de wasmachine. Verdere desinfectie met UV of elektrochemie laat toe het gerecycleerde water te gebruiken in de badkamer en zelfs als drinkwater in de keuken. Samen met duurzamere toestellen kan zo tot 48% minder water worden verbruikt in huishoudens en bieden we mee een antwoord op de klimaatverandering en toenemende waterschaarste die recent ook in Vlaanderen heel tastbaar werd. 

In samenwerking met MAES (aannemer), de firma Roediger (vacuüminstallatie), RENI (adviseurs regenwaterrecuperatie van FARYS) en de coöperatieve DuCoop (www.ducoop.be), met de steun van het Europese Interreg-project NEREUS (De Nieuwe Dokken).