Context

De SDE19 wedstrijd focust op de renovatie van bestaande appartementsgebouwen. Team Universiteit Gent zal focussen op de renovatie van grootschalige appartementsgebouwen in de Belgische context, waarbij aannemers zoals Etrimo en Amelinckx gezorgd hebben voor een massaproductie van collectieve woningen in de jaren 50, 60 en 70. Hoewel deze appartementen enkele voordelen hebben waar we niet omheen kunnen, zoals een interessante locatie binnen de stad, omringd door groen, met een mooi uitzicht en bovenal betaalbaar zijn, toch zijn deze hoogbouw appartementsblokken vandaag de dag gedateerd en voldoen ze niet langer aan de normen in zake brandveiligheid, thermische en akoestische eisen. De oplossing bestaat dus in het renoveren van deze appartementsblokken.

Ons Solar Decathlon paviljoen heft de ambitie om enkele van deze renovatie problemen van deze grootschalige appartementsgebouwen aan te pakken. Het paviljoen is een test opstelling om de renovatiestrategiee╠łn voor hoogbouw te demonstreren aan een breed publiek. Daarnaast biedt het renoveren van het interieur van de appartementen de mogelijkheid om een nieuwe planindeling als ontwerp principe aan te nemen: een minimum aan ingrepen resulteert in een grote varie╠łteit aan mogelijkheden in de planconfiguraties. Vandaag zien we een groeiende belangstelling voor co-housing, house- sharing, kleiner wonen, optopping van hoogbouw... De gemene deler in deze projecten is het evenwicht brengen in tijdelijke persoonlijke woonbehoeften en het aanbod aan woningen om af te stappen van een statische vastgoedmarkt gedomineerd door eigendom. Dit leidde ons tot het ontwikkelen van een modulaire bouwblok: de Mobble.