Editie 2019

Europese editie

Het is de eerste keer dat de Universiteit Gent meedoet aan de Europese editie van de Solar Decathlon wedstrijd. Bij de Europese editie (versus Amerikaanse editie) wordt gefocust op een maatschappelijke problematiek in een stedenbouwkundige context typisch aan Europa.

Thematiek

Solar Decathlon 2019 focust op de renovatie van bestaande appartementsgebouwen. Teams kunnen één van de volgende onderwerpen kiezen:

  • Renovatie van het traditionele Hongaarse rechthoekige appartementsgebouwen
  • Ontwikkelen van rooftopappartementen (om de stedelijke dichtheid te verhogen)
  • Een renovatieproject dat typisch is voor het land van herkomst

Team Ghent University focust op het laatste voorstel. Ons onderwerp draait rond de vele, quasi identieke, appartementsgebouwen die onder meer opgetrokken zijn door de firma Etrimo in de jaren ’50-’70 aan de rand van vele Belgische steden. Deze appartementsblokken zijn vandaag grondig aan renovatie toe en dit blijkt niet zo een eenvoudige opdracht te zijn.

De Universiteit Gent heeft een uitgebreid kennis- en onderzoekplatform over deze renovatieproblematiek: Horizon. Voor meer informatie over Horizon - www.horizon-ugent.be